Condicions Generals

Posted on

Tota aquella persona que vulgui contractar els serveis de NATURFONTING, ha de llegir i acceptar les condicions generals:

  1. Les activitats estan subjectes a les condicions meteorològiques i al nombre i característiques de les persones que hi participin; els horaris/itineraris es poden modificar o suspendre depenen de les circumstancies o el criteri dels guies/tècnics.
  2. El client afirma no tenir condicionants físics o mèdics previs a l’activitat.
  3. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats dels seus pares o tutors o lliurar una autorització signada.
  4. El client ha de fer cas a les indicacions que el guia/tècnic, li comuniqui.