Itineraris diversitat funcional

Posted on

Estem preparant sortides per a persones amb Diversitat Funcional. Properament podrem ofertar sortides adaptades a aquestes persones.

La discapacitat és la condició d’aquella persona que té una funció, física o mental, limitada respecte de la mitjana de la població o anul·lada per complet. Diversitat funcional és un terme alternatiu al de discapacitat que ha començat a utilitzar-se a Espanya per iniciativa de les mateixes persones afectades. Aquest terme pretén substituir d’altres (“discapacitats”, “cecs”, “sords”, “minusvàlids”,…) amb una semàntica que pot considerar-se pejorativa i que poden estar etiquetant a aquestes persones. En aquests casos és preferible usar les formes “persones amb discapacitat”, “persones invidents”, “persones amb sordera”, “persones amb mobilitat reduïda”.

20190127_134326